Het golden heart project, is het project waar wij alles op alles zetten voor het welslagen van de evenementen.